Strona główna spiewnik.fogi.pl
Strona główna spiewnik.fogi.pl
spiewnik.fogi.pl
Anioł pasterzom mówił
1. Anioł pasterzom mówił: 
Chrystus się wam narodził  
w Betlejem, nie bardzo podłym mieście. 
Narodził się w ubóstwie 
Pan waszego stworzenia. 
 
2. Chcąc się dowiedzieć tego 
poselstwa wesołego, 
bieżeli do Betlejem skwapliwie. 
Znależli dziecię w żłobie, 
Maryję z Józefem. 
 
3. Taki Pan chwały wielkiej, 
uniżyl się Wysoki, 
pałacu kosztownego żadnego 
nie miał zbudowanego 
Pan waszego stworzenia. 
 
4. O dziwne narodzenie, 
nigdy niewysławione ! 
Poczęła Panna Syna w czystości, 
porodziła w całości 
Panieństwa swojego. 
 
5. Już się ono spełniło, 
co pod figurą było:  
Arona różdżka ona zielona  
stała się nam kwitnąca 
i owoc rodząca. 
 
6. Słuchajcież Boga Ojca, 
jako wam Go zaleca: 
Ten ci jest Syn najmilszy, jedyny, 
w raju wam obiecany, 
Tego wy słuchajcie. 
 
7. Bogu bądź cześć i chwała, 
która byś nie ustała, 
jako Ojcu, tak i Jego Synowi 
i Swiętemu Duchowi, 
w Trójcy jedynemu. 
» dodany: 2006-09-14
» ten tekst wyświetlano: 73671 razy
kontaktpartnerzy
Copyright © 2006 - 2014 FOGI.PL